Royale » Hoofdpagina » Welkom!
Royale: Informatie van A tot Z
Welkom

Nieuwe artikelen van Royale

Vitamines: namen, functies en vindplaats

Iedereen kent ze wel: vitamines. In deze tekst vindt u een weergave van de namen, functies, doses, en vindplaatsen van de belangrijkste vitamines

Vroege Romeinse Geschiedenis: de Horatii en de Curiatii

Tijdens de regering van koning Tullus Hostilius voerden Rome en Alba Longa oorlog met elkaar (ca. 650 v.Chr). Uiteindelijk werd het pleit beslecht door een gevecht tussen twee drielingen, de Horatii e…

Amazonen, de vrouwelijke krijgers

De amazonen waren een volk van vrouwelijke krijgers in de Griekse mythologie. Deze mythen spreken zeer tot de verbeelding, maar bevatten waarschijnlijk ook een kern waarheid. Een uitgebreide beschrijv…

Vroege Romeinse Geschiedenis: Koningen: Numa Pompilius

In het allereerste begin werd Rome volgens de overlevering overheerst door zeven koningen. De tweede van deze koningen was Numa Pompilius, de opvolger van Romulus.

De curie (curia)

De Curie (curia) bevond zich op het Comitium op het Forum Romanum, hét centrum van het openbare leven van het oude Rome en daarmee van de wereld. Een geschiedenis van het gebouw.
Schrijf mee!